Valpkurs start sönd. 30 juli fältet i Lunna klockan 10,00 -11,30
Kursdagar. 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 avslutning
Kostnad: 1450 kr
Instruktörer: Barbro Ternstedt & Pia Johnelius
Anmälan till: Ternstedt.b@telia.com
Namn telenr:
E. post
Hundens namn/ras & ålder

Unghundkurs start sönd. 30 juli fältet i Lunna klockan 13-14
Kursdagar. 30/7 6/8 13/8 20/8 27/8 avslutning
Kostnad: 1450 kr
Instruktörer: Barbro Ternstedt & Pia Johnelius
Anmälan till: Ternstedt.b@telia.com
Namn telenr:
E. post
Hundens namn/ras & ålder

Information på papper med hem på det vi gått igenom
som stöd när ni tränar hemma