Anmälan till kurs görs genom att ange;

Namn telenr:
E. post
Hundens namn/ras & ålder

Skicka anmälan till; Ternstedt.b@telia.com